ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> น้ำสกัดชีวภาพ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.อภิญา ศรีจันทราพันธุ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เบสท์ บุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001712
เลข ISBN 0000002001712
ปีที่นำเข้า 2007-08-24
จำนวนหน้า 124
รายละเอียด หนังสือน้ำสกัดชีวภาพ ฉบับนี้ เดิมได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการสอน สำหรับนักเรียนที่เรียนวิชาเพิ่มเติม ในรายวิชาชื่อ การใช้น้ำสกัดชีวภาพในครัวเรือน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ และผู้สนใจในเรื่องน้ำสกัดชีวภาพไว้ใช้ในการศึกษาค้นคว้า โดยเนื้อหาในเล่มได้กล่าวถึงความหมายความสำคัญ ประวัติความเป็นมาของน้ำสกัดชีวภาพ รวมทั้งการผลิต การนำไปใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและการประหยัด นอกจากนี้ยังมีความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้น้ำสกัดชีวภาพ ในการผลิตเป็น น้ำยาล้างจานและน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์และปุ๋ย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันปัญหาแหล่งน้ำเน่าเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาทางการเกษตรรวมทั้งปัญหากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากคอกเลี้ยงสัตว์ จากน้ำเน่าเสีย ฯลฯ อันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆนานัปการ ทำให้มีผู้สนใจศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างกว้างขวาง การศึกษาประโยชน์และการนำน้ำสกัดชีวภาพมาใช้นั้น เป็นทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ประหยัด สะดวก ปลอดภัย เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย ใครๆก็สามารถทำได้ไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีมากนัก ด้วยการนำเศษอินทรีย์ เช่น พืช ผัก ผลไม้ เศษอาหาร สัตว์ ที่เหลือใช้ มาหมักเป็นน้ำสกัดชีวภาพ............
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.210.149.205