ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> พลังงานและสิ่งแวดล้อม (2001-0008)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผศ.ดร. สมพร เจนคุณาวัฒน์,จารัณี เชิดชัยสถาพร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002545
เลข ISBN 9786162114908
ปีที่นำเข้า 2013-06-15
จำนวนหน้า 253
รายละเอียด วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิชาชีพพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระ การเรียนรู้แบ่งเป็น 7 บทเรียน ในแต่ละ บทเรียนมุ่งให้ความสำคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.210.149.205