ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> จิตวิทยา -> Positive Feeling มหัศจรรย์...ความรู้สึกบวก!อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ DMG
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ จิตวิทยา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02004656
เลข ISBN 9786167036878
ปีที่นำเข้า 2014-12-15
จำนวนหน้า 239
รายละเอียด เป็นการรวบรวมความรู้สึกบวกทั้งทางโลกและทางธรรม สู่ผลงานอันทรงคุณค่ามหาศาลที่ก่อให้เกิดความสร้างสรรค์กับทุกคน หนังสือเล่มนี้เน้นความรู้สึกบวกที่มาจากความรัก ความเมตตากรุณา ความยินดีปรีดา และการวางเฉย ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นพลังความคิด ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่สงบและปีติยินดีในเชิงลึก จนนำไปสู่การให้อภัยได้ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น อีกทั้งยังช่วยสร้างพลังสุขภาพจิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีที่จะร่วมกันพัฒนาตนเองตามแนวจิตปัญญาศึกษา เพื่อร่วมกันค้นหาคุณงามความดีของกันและกัน ส่งต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งขยายวงกว้างออกไปทั้งสังคมและประเทศชาติ จนกลายเป็นสังคมแห่งความชื่นชมยินดี และยังช่วยลดปัญหาที่เกิดจากความอิจฉาริษยาไม่ให้เกิดกับประเทศชาติได้อีกด้วย หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้สึกบวกที่ต่างกาลเทศะ ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไป มีจุดเริ่มต้นจากความรู้สึกของตนเองให้ชื่นชมยินดี อันจะส่งผลให้เกิดความคิด การพูด และการกระทำแสดงออกมาในด้านดีทั้งต่อตนเองและสรรพสิ่งรอบตัว ที่สำคัญความดีงามอันเกิดจากพลังความรู้สึกบวกเหล่านี้ มักจะยั่งยืนและเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตให้ดำเนินไปในทิศทางที่สงบสุขอย่างแท้จริง ทุกบททุกตอนต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับตัวอย่างของการสร้างความคิดและความรู้สึกบวกที่ต่างกาลเทศะและด้วยวิธีการที่ต่างกันออกไป และได้แบ่งออกเป็นสามภาค คือ ภาคที่ 1 ความสำเร็จจากการสร้างพลังรู้สึกบวกด้วยจิตวิทยา ภาคที่ 2 ความสำเร็จจากการสร้างพลังรู้สึกบวกด้วยการปรับมุมมอง ภาคที่ 3 ความสำเร็จจากการสร้างพลังรู้สึกบวกด้วยศาสนา ปรัชญา การนำเสนอตัวอย่างที่หลากหลายเช่นนั้นจะช่วยให้ผู้อ่านได้ฝึกคิดและฝึกสร้างความรู้สึกบวกร่วมไปด้วย เพื่อให้เกิดความชำนาญจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ ก่อนที่จะนำไปฝึกสร้างความรู้สึกบวกที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตจริงของผู้อ่านแต่ละท่านต่อไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.205.176.39