ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> พื้นฐานการจำลองสถานการณ์เชิงสุ่ม เพื่อการประยุกต์ใช้กับปัญหาจริงอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จุฑา พิชิตลำเค็ญ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง แบบจำลองระบบ, แบบจําลองทางคณิตศาสตร์
รหัสหนังสือ­ 02005280
เลข ISBN 9786165561501
ปีที่นำเข้า 2015-07-23
จำนวนหน้า 212
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่มีพื้นฐานแคลคูลัส สถิติและความน่าจะเป็นในระดับที่เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทั่วไป โดยบทที่2 ทบทวนความรู้พื้นฐานด้านความน่าจะเป็นและสถิติที่ใช้บ่อยๆ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208