ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> 7 ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วศิน ปัญญาวุธตระกูล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ DMG
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02005676
เลข ISBN 9786163760159
ปีที่นำเข้า 2016-03-08
จำนวนหน้า 145
รายละเอียด กว่าที่ชนชาติใดจะรวมตัวกันก่อร่างสร้างตัวขึ้นเป็นประเทศที่มีอาณาเขต ดินแดน และอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของตนเองโดยสมบูรณ์ได้นั้น บรรพชนของแต่ละชนชาติล้วนต้องต่อสู้ฝ่าฟันมาอย่างเหนื่อยยากตรากตรำเหลือคณานับ ทั้งการรวมชาติ สร้างชาติ กู้ชาติ รักษาชาติ และพัฒนาชาติ โดยมีผู้นำชาติและประชาชนเป็นกำลังสำคัญ ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน บนเส้นทางประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย ผู้นำชาติคือสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งแผ่นดินสยามและประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดิน ได้ร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมือง สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศนี้นับเนื่องยาวนานกว่า ๗๐๐ ปีมาแล้ว และเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าด้วยพระปรีชาสามารถและความเป็น “ธรรมราชา” ที่ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมของสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทำให้ยังมีชื่อ “ประเทศไทย” ปรากฏอยู่บนแผนที่โลกอย่างสง่างามตราบจนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งแผ่นดินสยาม ๗ พระองค์ คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช แห่งแผ่นดินสุโขทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งแผ่นดินธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช แห่งแผ่นดินรัตนโกสินทร์ ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาราชที่ราษฎรทั้งหลายรักและเคารพรักพระองค์อย่างเหลือล้น เหตุที่ราษฎรมีความรักพระองค์อย่างสุดซึ้ง เพราะพระองค์ทรงพระเกียรติคุณใหญ่หลวงแก่อาณาประชาราษฎร์ ทุกพระราชกรณียกิจของพระองค์ล้วนเพื่อความร่มเย็นของชาติบ้านเมืองและพสกนิกรชาวไทย ตลอดรัชสมัย พระองค์ทรงวางรากฐานต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับต่างประเทศ ทั้งในด้านการศึกษา การสื่อสาร การคมนาคม การเลิกทาส ฯลฯ ด้วยเหตุนี้เองพระองค์จึงเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักของราษฎร
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก อนุชิต สิงขรอาสน์ วันที่ 2019-04-18 15:31:55
 
มีผิด หน้า 108 พ.ศ. 2477 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ร.5 สวรรคต พ.ศ. 2453 คงไม่มาพระราชทานที่ดินให้สร้างวัดได้ หน้า 113 พ.ศ. 2440 ร. 5 มีพระชนมายุครบ 44 พรรษา ไม่ใช่ 24 พรรษา และ พ.ศ. 2411 เพิ่งเสด็จขึ้นครองราชย์ พระชนมายุ 15 พรรษา ยังมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ร. 5 ไม่น่าจะมาออกพระราชบัญญัติเกษียณอายุลูกทาส ยังมีหน้าอื่น ๆ ด้วยแต่เขียนแค่นี้พอ
 
3.214.216.26