ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เล่ม 1อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006272
เลข ISBN 9786165561891
ปีที่นำเข้า 2017-03-09
จำนวนหน้า 342
รายละเอียด ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ อาหาร พื้นฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบอาหาร จุลินทรีย์ในอาหาร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม การเก็บรักษาเมล็ด ธัญพืช วัตถุเจือปนอาหาร ตลอดจนหลักการแปรรูป อาหาร โดยอธิบายถึงปฎิบัติการเฉพาะหน่วย การ แปรรูปโดยใช้ความร้อน การแช่เยือกแข็ง การทําแห้ง การใช้พลังงานไมโครเวฟ และการฉายรังสีอาหาร การถนอมรักษาอาหารด้วยสารเคมี คุณภาพอาหารและการควบคุม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.210.149.205