ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> ชันสูตรประวัติศาสตร์เมื่อคราวสวรรคต
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง รศ.นพ.เอกชัย โควาวิสารัช
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007552
เลข ISBN 9789740215752
ปีที่นำเข้า 2018-04-25
จำนวนหน้า 386
รายละเอียด รวมบทความวิเคราะห์สาเหตุการสวรรคตของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๗ รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุการสิ้นพระชนม์พระบรมวงศานุวงศ์ โดยผู้เขียนใช้ความรู้ในหลายสาขาวิชามาประสานเรียบเรียงเป็นภาษาที่อ่านง่าย แต่ไม่ทิ้งหลักฐานและข้อมูลทางวิชาการ หนังสือยังสะท้อนภาพในอดีตของสังคมไทย ชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยที่การแพทย์สมัยใหม่ยังไม่มาถึง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.214.216.26