ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ มุ่งประสบการณ์ภาษาบูรณาการผสมผสานองค์ความ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง พรรณี โพธิ์ศรี
สำนักพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000119
เลข ISBN 9742412367
ปีที่นำเข้า 2009-04-29
จำนวนหน้า 34
รายละเอียด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก นางสาวสิริลักษณ์ บุ้งทอง วันที่ 2018-12-05 09:22:01
 
 
44.192.44.30