ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักพิมพ์ กระทรวงศึกษาธิการ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000121
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2009-04-29
จำนวนหน้า 40
รายละเอียด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177