ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร -> SBL Magazine บันทึกประเทศไทย Vol.6 Issue 42/2016ผู้แต่ง ศุภกิจ ศิลปรังสรรค์ (บรรณาธิการ)
สำนักพิมพ์ บริษัท สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จำกัด
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000402
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2016-10-20
จำนวนหน้า 153
รายละเอียด จังหวัดพะเยา แม้จะก่อตั้งเป็นจังหวัดมาได้ 39 ปี แต่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทำเลที่ตั้ง ซึ่งตั้งอยู่ส่วนกลางของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา) สามารถเชื่อมต่อระบบ โลจิสติกส์กับประเทศเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ในการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ในภาพรวมของจังหวัด มีแหล่งนํ้าจืดขนาดใหญ่ คือ กว๊านพะเยา ซึ่งมีพื้นที่มากเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือตอนบน และเป็นอันดับสามของประเทศ ที่เอื้อประโยชน์ต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น และการพัฒนาด้านการประมง การเกษตรกรรม และการท่องเที่ยวของจังหวัด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.145.223