ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร -> SBL Magazine บันทึกประเทศไทย Vol.6 Issue 43/2016
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง ศุภกิจ ศิลปรังสรรค์ (บรรณาธิการ)
สำนักพิมพ์ บริษัท สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จำกัด
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000403
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2016-10-20
จำนวนหน้า 219
รายละเอียด นครพนมเป็นเมืองชายแดนที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมาก จากการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนผลักดันให้ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งบริเวณพื้นที่ของสะพานมิตรภาพ นครพนม-คำม่วน เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งทั้ง เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ที่มีอยู่อย่างหลากหลายรูปแบบในนครพนม ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.28.2.72