ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> เครื่องวัดไฟฟ้าอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง มงคล ธุระ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001329
เลข ISBN 9747507196
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 323
รายละเอียด เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า (รหัสวิชา 2140-1010) ตามหลักสูตรประกาศ นียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2538 ของกรมอาชีวศึกษา เนื้อหาในเล่มอธิบายถึงโครง สร้างและหลักการทำงานของเครื่องวัดไฟฟ้าชนิดต่างๆ พร้อมมีภาพประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น .........
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208