ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศิลปะและวัฒนธรรม -> เรื่องปี่พาทย์ไทย ปี่พาทย์มอญ ปี่พาทย์ชวา
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง มนตรี   ตราโมท
สำนักพิมพ์ ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือหายาก
หมวดหนังสือ­ ศิลปะและวัฒนธรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 03000016
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2014-03-11
จำนวนหน้า 40
รายละเอียด เอกสารบอกเล่าเรื่องราวของ วงปี่พาทย์ เป็นวงดนตรีที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีประเภทตี เป่า และเครื่องประกอบจังหวะ ใช้บรรเลงในงานพระราชพิธีและพิธีต่าง ๆ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเรื่อง ปี่พาทย์ไทย ปี่พาทย์มอญ ปี่พาทย์ชวา
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177