ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> ระบบ PLC
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001164
เลข ISBN 9748325792
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 412
รายละเอียด รวบรวมเรื่องราวของระบบ PLC (Programmable Logic Controller) ซึ่งใช้ควบคุมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยแยกออกเป็น 3ส่วนคือ 1) ส่วนของประวัติความเป็นมา ส่วนประกอบ และโครงสร้าง 2) ส่วนของคำสั่งชนิดต่างๆ 3) ส่วนของการนำไปใช้งานโดยมีตัวอย่างการออกแบบโปรแกรมควบคุมและโจทย์แบบ ฝึกหัด เพื่อให้สามารถคิดและประยุกต์ใช้งานตามสาขาต่างๆ ได้ตามต้องการ ...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.230.154.90