ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> คุณภาพไฟฟ้าอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ตฤณ แสงสุวรรณ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง ไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้ากําลัง -- การควบคุมคุณภาพ, เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากําลัง
รหัสหนังสือ­ 02005926
เลข ISBN 9786165561211
ปีที่นำเข้า 2016-05-24
จำนวนหน้า 331
รายละเอียด ป็นหนังสือเล่มแรกที่เขียนและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้าเป็นภาษาไทย เนื้อหาในหนังสือได้กล่าวถึงนิยามพื้นฐานด้านคุณภาพไฟฟ้า มาตรฐานคุณภาพไฟฟ้า รวมถึงรายละเอียดหัวข้อหลักในเรื่องคุณภาพไฟฟ้า คือ แรงดันตกชั่วขณะและการเกิดไฟฟ้าดับ แรงดันเกินชั่วครู่ ฮาร์มอนิก การเปลี่ยนแปลงแรงดันในช่วงระยะเวลานาน การเดินสายและการต่อลงดิน ผลกระทบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่กระจายอยู่ในระบบต่อคุณภาพไฟฟ้า และการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า พร้อมตัวอย่างการคำนวณ และแบบฝึกหัดท้ายบท หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงผู้สนใจงานด้านคุณภาพไฟฟ้า ผู้เขียนเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้การศึกษาและวิจัยด้านคุณภาพไฟฟ้าในประเทศไทยพัฒนามากขึ้น และมีความทัดเทียมกับนานาประเทศ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208