ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ทวีศักดิ์ พรหมศรี
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006069
เลข ISBN 9789744143198
ปีที่นำเข้า 2016-08-31
จำนวนหน้า 310
รายละเอียด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” (Logistics and Supply Chain Management) เล่มนี้ จะช่วย ให้คุณเข้าใจแก่นแท้ของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และสามารถบริหารจัดการ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดศักยภาพสูงสุด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.205.26.39