ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ทั่วไป -> เทคนิคการประชุมแบบมืออาชีพอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการเอ็กซ์เปอร์เน็ต
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ทั่วไป
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006074
เลข ISBN 9789744143358
ปีที่นำเข้า 2016-08-31
จำนวนหน้า 85
รายละเอียด ผู้บริหารจำนวนมากต้องสูญเสียเวลาไปกว่าครึ่งกับการประชุมที่ไม่มีประสิทธิผล ซึ่งนับเป็นการสูญเสียค่าใช้จ่ายขององค์กรอย่างมหาศาล หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนและดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้วยเนื้อหาสาระ ตัวอย่างแบบฟอร์มมาตรฐานในการประชุม รวมถึงข้อปฏิบัติและแนวทางการประเมินการประชุมต่างๆ เพื่อทำให้คุณดำเนินการประชุมได้อย่างยอดเยี่ยม และทำให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นมากขึ้น รวมทั้งได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ระบุไว้ด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.80.4.147