ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> วิธีจัดทำแผนธุรกิจอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วีรวธ มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006083
เลข ISBN 9789744142283
ปีที่นำเข้า 2016-09-02
จำนวนหน้า 177
รายละเอียด แผนการตลาด (Marketing Plan) เป็นแผนงานในระดับปฏิบัติการของฝ่ายการตลาด ที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องมี หนังสือ “วิธีจัดทำแผนการตลาด” เล่มนี้ได้พยายามนำเสนอการทำแผน การตลาดอย่างเป็นระบบ มีทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์และการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมทั้งมีการใช้แบบฟอร์มสำเร็จรูป เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการทำความเข้าใจและการใช้กับงานจริง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208