ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> วิธีเขียนแผนธุรกิจอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006091
เลข ISBN 9789744142467
ปีที่นำเข้า 2016-09-02
จำนวนหน้า 109
รายละเอียด “แผนธุรกิจ” ไม่ใช่เพียงแค่ “เอกสาร” ที่ทำให้คุณได้มาซึ่ง “แหล่งเงินทุน” หรือ “พันธมิตรทางค้า” แต่มันคือ “แผนที่ในการเดินทาง” ซึ่งเป็น “สิ่งสำคัญ” ที่จะนำพาให้ธุรกิจของคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคต! หนังสือ “วิธีเขียนแผนธุรกิจ” (Business Plan)เล่มนี้ จะช่วยให้คุณเรียนรู้แนวทางการเขียนแผนธุรกิจที่ทรงศักยภาพ ด้วยเนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย และตรงประเด็น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.31.206