ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการทางธุรกิจอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วินัย พุทธกูล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006288
เลข ISBN 9789749934845
ปีที่นำเข้า 2017-03-13
จำนวนหน้า 273
รายละเอียด หนังสือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการทางธุรกิจ เล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในบทบาท และความสำคัญของวิธีการเชิงปริมาณที่มีต่อการตัดสินใจในการจัดการธุรกิจ เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักบริหารจำเป็นต้องมี เพื่อการจัดการธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.227.240.72