ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การจัดการทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จิตตินันท์ นันทไพบูลย์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006723
เลข ISBN 9786165560672
ปีที่นำเข้า 2017-09-28
จำนวนหน้า 212
รายละเอียด การจัดการทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน ส่วนแรกมีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเป็นพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนที่สอง กล่าวถึงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งผู้อ่านจะได้เรียนรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์งานและออกแบบตำแหน่งงาน การวางแผนกำลังคน การสรรหา ว่าจ้าง การฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทน การบริหารสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงานและขึ้นเงินเดือน การพัฒนางานอาชีพ วินัยและโทษทางวินัย การจัดการทรัพยากรบุคคลในระยะการออกจากงาน พนักงานสัมพันธ์ และการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับนานาชาติ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208