ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006724
เลข ISBN 9786165560610
ปีที่นำเข้า 2017-09-28
จำนวนหน้า 200
รายละเอียด การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว (Tourism Planning and Marketing Development) มุ่งศึกษาความหมาย และลักษณะที่สำคัญของตลาดการท่องเที่ยว อุปสงค์การท่องเที่ยว พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว โดยพิจารณาในด้านความแตกต่าง ปัจจัยและผลกระทบที่มีต่อการแบ่งส่วนตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งการแบ่งส่วนตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและการแบ่งส่วนตลาดของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว การพัฒนาองค์ประกอบทางการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด และองค์ประกอบอื่นที่มีความสำคัญต่อธุรกิจเพื่อนำไปสู่การวางแผนและพัฒนา ตลาดการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนได้ นอกจากนี้ยังได้นำเสนอแนวทางการเขียนแผนการตลาดแบบต่าง ๆ ตลอดจนการนำแนวคิดของการวิจัยตลาดการท่องเที่ยวไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208