ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับการอนุรักษ์พลังงานอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ไพโรจน์ ทองประศรี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006830
เลข ISBN 9786165562065
ปีที่นำเข้า 2017-11-02
จำนวนหน้า 210
รายละเอียด อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับการอนุรักษ์พลังงาน” มีเนื้อหาทั้งหมด 9 บท ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและแนวทางการจัดการพลังงาน ระบบผลิตไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าและการหาขนาดของอุปกรณ์ป้องกันบนแผงบริภัณฑ์ การปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง การอนุรักษ์พลังงานด้วยวิธีการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด การประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดสวิทช์รีลัคแตนซ์ในระบบสะสมพลังงานทางกล อินเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิดไดโอดแคลมป์ และการติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208