ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร -> การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006837
เลข ISBN 9786165560627
ปีที่นำเข้า 2017-11-02
จำนวนหน้า 213
รายละเอียด การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานและการตลาดของธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม รายการอาหารและเครื่องดื่ม อาหารตะวันตก เครื่องดื่ม รูปแบบการบริการอาหาร ลักษณะการบริหารและการบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่มเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ผู้ที่สนใจในการประกอบอาชีพทางด้านนี้จำเป็นต้องศึกษาองค์ประกอบแห่งความสำเร็จของธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน ในเรื่องของเงินทุน การเตรียมการและการพัฒนาความสามารถของพนักงานบริการทุกคนทั้งในส่วนของฝ่ายจัดการธุรกิจ ฝ่ายผลิตอาหาร และฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจะทำให้ผู้ให้บริการเกิดการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะในการให้บริการ ผู้รับบริการเกิดความประทับใจในการบริโภคที่เป็นไปอย่างราบรื่น และมีมาตรฐานสากล
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208