ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การตลาดบริการอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007623
เลข ISBN 9786165560634
ปีที่นำเข้า 2018-06-12
จำนวนหน้า 157
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจบริการ ความหมายของบริการ ลักษณะเฉพาะของบริการ การจำแนกประเภทบริการ ขอบเขตของการบริการ การพัฒนากลยุทธ์ และส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์บริการ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การกำจัดผลิตภัณฑ์บริการ ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งราคา วิธีการตั้งราคาค่าบริการ เทคนิคในการตั้งราคา การส่งเสริมการตลาด การเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย วิธีการจัดจำหน่าย ทำเลที่ตั้ง พนักงานบริการ ลูกค้า การจัดการลักษณะทางกายภาพ การออกแบบสภาพแวดล้อม กระบวนการและผลิตภาพการให้บริการ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.0.109