ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.บัณฑิต ทองสัมฤทธิ์,อ.ทวี พันธ์มาศ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007949
เลข ISBN 9789743894404
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 370
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1005) ประกอบวิชาอุตสาหกรรม โดยมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.11.178