ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> หล่อโลหะเบื้องต้นอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.เทพนรินทร์ ,อ.วุฒิไกร บูรณ์เจริญ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007967
เลข ISBN 9789748321912
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 334
รายละเอียด หล่อโลหะเบื้องต้น จัดทำขึ้นเพื่อนักศึกษาสายช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคนิคอุตสาหกรรม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.227.240.72