ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> ภาษาจีนพื้นฐาน 1
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เทียนเป่า
สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02003251
เลข ISBN 9789743024429
ปีที่นำเข้า 2013-11-18
จำนวนหน้า 160
รายละเอียด นำเสนอเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรใหม่ วิชาภาษาจีนพื้นฐาน 1 รหัส 2000-1250 ในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมแบบทดสอบท้ายบท เพื่อให้ผู้อ่านฝึกทักษะความคิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากยิ่งขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.12.157