ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> เก็งข้อสอบพื้นฐานวิศวะอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ทีมนิสิตสามย่าน
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ ดอกหญ้า
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02004271
เลข ISBN 8858710306040
ปีที่นำเข้า 2014-10-15
จำนวนหน้า 396
รายละเอียด เก็งข้อสอบพื้นฐานวิศวะ เป็นการนำเสนอแนวข้อสอบและสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับเนื้อหาทางด้านพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ผู้จัดทำได้รวบรวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียดโดยฝ่ายวิชาการ ซึ่งในแต่ละวิชาจะมีคำอธิบายไว้อย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปมีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์วิธีการหาคำตอบที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อสอบ และเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.129.52