ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง ราชันย์ ภู่มา
สำนักพิมพ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000399
เลข ISBN 9786163163004
ปีที่นำเข้า 2016-05-25
จำนวนหน้า 541
รายละเอียด สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)รวบรวมข้อมูลทรัพยากรพรรณพืชที่พบในประเทศไทย ทั้งพืชพื้นเมืองไม้ดอกและไม้ปลูกประดับต่าง ๆ พร้อมคำบรรยายและภาพประกอบไว้กว่า ๑,๖๐๐ ชนิด ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การจัดทำหนังสือสารานุกรมพืชฯ ในครั้งนี้จึงนับเป็นการส่งเสริมข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะทรัพยากรพืชของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพืชและเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจให้แก่เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป อันจะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในวงกว้าง และเสริมสร้างความยั่งยืนมั่นคงของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยให้คงอยู่เป็นมรดกของประเทศไทย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.222.64.76