ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> คู่มือ การสำวจของป่าผู้แต่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สำนักพิมพ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000546
เลข ISBN 9786163165688
ปีที่นำเข้า 2022-06-14
จำนวนหน้า 106
รายละเอียด คู่มือ การสำวจของป่า ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นฐานการพัฒนาประเทศในทุกด้าน มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด และมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความเป็นอยู่ของ ชาวชนบทในเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.221.70.232