ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ทั่วไป -> พระพุทธะกับวิทยาศาสตร์
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ปัญญานันโท
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ Freemind Publishing
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ทั่วไป
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002096
เลข ISBN 9789740508519
ปีที่นำเข้า 2011-09-29
จำนวนหน้า 242
รายละเอียด บางคนอาจจะคิดว่า คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เกิดขึ้นเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้ว ขณะนั้น วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญรุ่งเรือง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงจะไม่ได้ทรงใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาค้นคว้าอย่างแน่นอน ดังนั้น สิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบ น่าจะไม่ใช่สัจธรรมอย่างแท้จริง น่าจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัย เชื่อถือไม่ได้ โปรดอย่าเพิ่งด่วนสรุปเช่นนั้น เพราะแม้ว่าจะล่วงเลยมากว่า 2,500 ปีแล้ว แต่หลักการและวิธีการศึกษาค้นคว้าของพระองค์เพื่อแสวงหาสัจธรรมนั้น ไม่ได้ล้าสมัยอย่างที่คิดเลย ยังพร้อมที่จะให้ผู้คนเข้ามาทดสอบเพื่อพิสูจน์ความจริงได้ตลอดเวลา การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนผลการศึกษาค้นคว้าทางจิตในทางวิทยาศาสตร์และทางพุทธศาสนาในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มากยิ่งขึ้น และหากผู้อ่านมีความปรารถนาที่จะเข้าถึงสัจธรรมอย่างแท้จริงแล้ว ก็จะสามารถทดลองปฏิบัติด้วยตนเองต่อไปได้อย่างแน่นอน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.112.70