ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> Part-Time Faculty at Community Collages : A National Profile
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง เจมส์ ซี พาล์มเมอร์
สำนักพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000105
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2009-04-29
จำนวนหน้า 20
รายละเอียด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.230.21