ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> การกระจายอำนาจทางการศึกษา บทบาทของชุมชนในการสนับสนุนด้านการเงิน
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง วิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์
สำนักพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000114
เลข ISBN 9748086623
ปีที่นำเข้า 2009-04-29
จำนวนหน้า 101
รายละเอียด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.86.95