ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> โปรแกรมบริหารจัดการแบนด์วิธของเครือข่าย QoS Generator
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง จิตติมา นิตยวรรณ เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ โสฬส ชคัตตรยาพงษ์
สำนักพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000231
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2009-04-29
จำนวนหน้า 7
รายละเอียด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177