ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> การเพาะเลี้ยงไรแดงเพื่อเป็นอาหารลูกปลา 1ผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สำนักพิมพ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000502
เลข ISBN 0000
ปีที่นำเข้า 2020-06-18
จำนวนหน้า 1
รายละเอียด การเพาะเลี้ยงไรแดงเพื่อเป็นอาหารลูกปลา 1
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.230.21