ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ทั่วไป -> คัมภีร์ปราบ(ม)เจ้านายอ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ตุลา
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ทั่วไป
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001071
เลข ISBN 9749589548
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 82
รายละเอียด  “คัมภีร์ปราบ(ม) เจ้านาย” เป็นคู่มือเกี่ยวกับการเตรียมตัวและกลวิธีที่ลูกน้องใช้ในการตอบโต้เจ้านายที่มีพฤติกรรมไม่เห็นอกเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเนื้อหาของหนังสือแบ่งเป็น 4 ตอน ตอนแรก ได้แก่ การรู้จักตนเอง ว่าอะไรเป็นคุณสมบัติที่จำเป็น ต้องเตรียมตัวอย่างไรในการทำงานบ้าง ตอนสอง รู้จักเจ้านาย ก่อนที่คุณจะประลองฝีมือกับเจ้านาย คุณต้องทำการบ้านเพื่อเรียนรู้เจ้านายมาพอสมควร เพื่อใช้ในการวางแผนรุกและรับ ตอนสาม รู้จักสิ่งแวดล้อม การรู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลรอบๆ ตัวในที่ทำงาน ก็จะช่วยคุณกำหนดวิธีการได้ดียิ่งขึ้น ตอนสี่ กระบวนท่า จะรวบรวมประสบการณ์และวิธีที่มีผู้ใช้แล้วได้ผลในสถานการณ์ตางๆ โดยได้ยกตัวอย่างประกอบเป็นกรณีๆ นอกจากนี้ยังได้เขียนถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกจ้าง และข้อคิดสำหรับลูกจ้างที่กำลังคิดหางานใหม่ด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30