ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การจัดการธุรกิจเบื้องต้น รหัส 2001-0002
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง อ.โกศล มารมย์ อ.เบญจพร ลัทธิเดช
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001341
เลข ISBN 9789743894312
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 237
รายละเอียด หลักการจัดการธุรกิจ, ประเภทและความสำคัญของการประกอบการ, การเขียนเอกสารทางธุรกิจและการจัดทำบัญชี, การตลาดและแผนการตลาด การขายและแผนการขาย, การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.28.132.102