ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเศรษฐศาสตร์อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ผศ.ดร.อนุสรณ์ สรพรหม
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001391
เลข ISBN 9789743890291
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 309
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้นักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ และผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ เนื้อหาประกอบไปด้วยความรู้เบื้องต้น ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบสมการ กำหนดการเชิงเส้น เป็นต้น เนื้อหาทั้งหมดเป็นการทบทวนความรู้ทางคณิตศาสตร์ และเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ พร้อมตัวอย่างการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.230.21