ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ผศ.เลิศ สิทธิโกศล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001393
เลข ISBN 9789748323587
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 335
รายละเอียด เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าวิทยาการเกือบทุกสาขาในโลกนี้อาศัยคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐาน ยิ่งในยุคปัจจุบันจะเห็นได้ชัดว่าวิทยาการที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ซึ่งลึกลงไปการกำเนิดคอมพิวเตอร์ก็มาจากพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ฉะนั้นการที่จะปฏิเสธว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่พื้นฐานหรือเครื่องมือที่นำไปสู่วิทยาการต่างๆไม่ได้เพราะถ้าไม่มีคณิตศาสตร์แล้ววิทยาการสมัยใหม่ก็คงเกิดขึ้นไม่ได้...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30