ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> ฟิสิกส์ 1(ศรีธน วรศักดิ์โยธิน)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ร.ศ.ศรีธน วรศักดิ์โยธิน
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001398
เลข ISBN 9789743893513
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 625
รายละเอียด ฟิสิกส์ 1 เล่มนี้ เป็นหนังสือประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ในภาคการศึกษาต้นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย และใช้ได้กับทุกคณะที่เรียนวิชาฟิสิกส์ ภายในเล่มประกอบไปด้วย หลักการทางฟิสิกส์ขั้นพื้นฐานการยกตัวอย่างประกอบพร้อมวิธีคิด รวมทั้งแบบฝึกหัดไว้อย่างครบถ้วน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30