ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> ยอดวรรณกรรมสมัยอยุธยา
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง อุทัย ไชยานนท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ น้ำฝน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001473
เลข ISBN 9746880659
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 214
รายละเอียด วรรณกรรมสมัยอยุธยาเป็นวรรณกรรมรุ่นที่สองของไทยเราต่อจากสมัยสุโขทัย วรรณกรรมสมัยอยุธยามีการสานต่อวรรณกรรมสมัยสุโขทัยมาเป็นอย่างดี สมัยอยุธยานี้สามารถแบ่งวรรณกรรมออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงต้น ช่วงกลาง และช่วงปลาย...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30