ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> การเลี้ยงปลาน้ำจืด
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง สุทธิชัย ปทุมล่องทอง
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ น้ำฝน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001477
เลข ISBN 9746880748
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 240
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้รวบรุมปลาน้ำจืดต่างๆที่เป็นที่ต้องการของตลาด การเพาะเลี้ยง การดูแล เนื้อหาครบถ้วนเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้สนใจที่จะเลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.222.64.76