ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> พระปัจเจกพุทธเจ้าอ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง รุจน์ มัณฑิรา
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ น้ำฝน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง พุทธศาสนา, พุทธศาสนา -- ไทย -- รวมเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02001597
เลข ISBN 9747324164
ปีที่นำเข้า 2006-06-26
จำนวนหน้า 127
รายละเอียด พระปัจเจกพุทธเจ้า รวบรวมเรื่องกฏแห่งกรรม พุทธโอวาท ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวก ให้แง่คิดต่อเรามากมาย หากเรานำไปปฏิบัติได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ชีวิตจะมีความสุข ลดความทุกข์ได้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.142.143