ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> The Most Intelligent Business Strategiesอ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง บริษัท ไอ เอ็ม บุ๊คส์ จำกัด
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ ไอ เอ็ม บุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001713
เลข ISBN 9789747088410
ปีที่นำเข้า 2006-11-19
จำนวนหน้า 322
รายละเอียด การบริหารองค์กรธุรกิจในสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาทิ นโยบายจากภาครัฐ ความเสี่ยงในการลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ภาวะการแข่งขันในอัตราเพิ่มขึ้น รวมถึงสถานการณ์ความร้อนแรงทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ล้วนมีผลกระทบต่อความอยู่รอดขององค์กรทั้งสิ้น การบริหารธุรกิจในยุคนี้ ผู้บริหารจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของตนเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจอยู่ได้แม้ต้องเผชิญความเสี่ยงต่างๆ การมุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างมาตรฐานขององค์กรโดยมีวัตถุประสงค์ความต้องการให้เป็นองค์กรที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต จำเป็นอย่างยิ่งต้องพึ่งพาการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การบริหารธุรกิจร่วมกันหลายด้าน โดยกลยุทธ์ที่พิจารณานำมาปรับใช้นั้นควรมีความเหมาะสมและยืดหยุ่นต่อโครงสร้างองค์กรของตนมากที่สุด......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208