ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> REAL MANAGER ผู้จัดการมือทองอ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง บริษัท ไอ เอ็ม บุ๊คส์ จำกัด
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ ไอ เอ็ม บุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง การพัฒนาบุคลากร, การบริหารงาน -- คุณภาพ
รหัสหนังสือ­ 02001715
เลข ISBN 9789747138009
ปีที่นำเข้า 2006-11-19
จำนวนหน้า 376
รายละเอียด การทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกับการมีจิตวิญญาณของความเป็นผู้จัดการ เป็นเรื่องที่ผู้จัดการหรือผู้บริหารทุกคนต้องนึกให้ออกว่าคุณสมบัติของตนเองที่เป็นอยู่ขณะนี้ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมและทันสมัยยิ่งขึ้นเท่าเทียมกับหลักบริหารในปัจจุบันหรือยัง และมุ่งหวังที่จะขยายผลศักยภาพตนเองไปให้ไกลในระดับแถวหน้าของกลุ่มผู้จัดการหรือนักบริหารมืออาชีพได้สักเพียงใด การเพิ่มพูนศักยภาพของผู้จัดการด้วยวิธีการใดๆก็ตาม ถือเป็นการมุ่งพัฒนาความเป็นผู้นำของนักบริหารรุ่นใหม่ที่ต้องมีศักยภาพสูง เพื่อสร้างสรรค์องค์กรให้เป็นองค์การแห่งความเป็นสากล มีภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำธุรกิจแถวบน เป็นสัญลักษณ์ขององค์กรยุคใหม่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพัฒนาผู้จัดการรุ่นใหม่ในวงการธุรกิจ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของระบบองค์กรตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป และเพิ่มพูนสมรรถนะของธุรกิจที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.174.62.162