ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ( 4 สี )อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง อ. อุบลศรี อ่อนพลี
สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002280
เลข ISBN 9786167044101
ปีที่นำเข้า 2013-06-15
จำนวนหน้า 163
รายละเอียด วิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานของเทคโนโลยี ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และทั้งนี้บริบทแห่งการศึกษา ในปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางและหลากหลายรูปแบบ ผู้เรียนสามารถศึกษาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้สาขาวิชาชีพและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างกว้างขวางต่อไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.174.62.162