ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ( 4 สี )อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ดร. สุริยะ เจียมประชานรากร
สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002315
เลข ISBN 9789743026027
ปีที่นำเข้า 2013-06-15
จำนวนหน้า 194
รายละเอียด นำเสนอเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2546 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ถ่ายทอดในรูปแบบที่ง่ายต่อการเรียนรู้ มีการแทรกกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ และกิจกรรมฝึกกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อทดสอบความรู้เข้าใจอีกด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208