ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นอ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ดร. สุริยะ เจียมประชานรากร
สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002318
เลข ISBN 9789743024962
ปีที่นำเข้า 2013-06-15
จำนวนหน้า 226
รายละเอียด หนังสือเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภคบรรจุเนื้อหาตามหลักสูตร ทำให้มีความรู้ความเข้าใจถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวการบริโภค การซื้อสินค้าและบริการอย่างชาญฉลาด การวางแผนการใช้จ่ายเงิน การนำเงินออมไปลงทุน ปัญหาของการบริโภค การคุ้มครองผู้บริโภค และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.210.149.205