ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> บัญชีเบื้องต้น 2 ( สอดสี )อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง อ. นาตยา แสงวันลอย
สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002324
เลข ISBN 9789743022228
ปีที่นำเข้า 2013-06-15
จำนวนหน้า 266
รายละเอียด หนังสือ การบัญชีเบื้องต้น 2 ประกอบด้วยหลักปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการซื้อขายสินค้า โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสินค้า การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าสำหรับกิจการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.174.62.162